آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

  آتش سوزی سیلندر پیک نیک             شنبه  (20/4/88)
 

انفجار گاز اشباع شده در حیاط منزلی موجب سوختگی یک تن گردید . مردی که در حیاط منزلی واقع در کوچه نهم کوی آزادگان مشغول بریان کردن ماهی بر روی اجاق پیک نیک بود بر اثر این حادثه دچار 10 درصد سوختگی شده و به بیمارستان منتقل گردید . براساس نظر کارشناس سازمان آتش نشانی ، استفاده از ظرف بزرگتر از سطح شعله پخش کن سیلندر پیک نیک ، موجب شده تا حرارت به شیر اطمینان سرایت نموده و پس از اشباع شدن حیاط از گاز ، انفجار صورت پذیرد . متاسفانه تاکنون موارد بسیاری از این دست بدلیل سهل انگاری و استفاده نادرست از سیلندر بوقوع پیوسته است .

 

   

 

   

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .