آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

  نجات از زیر خودرو واژگون شده             شنبه  (21/6/88)
 

یکدستگاه کمپرسی خاور در 20 متری محله درخت سبز بر روی شاگرد راننده واژگون گردید . هنگامی که خودرو در حرکت بوده به علت شیب تند مسیر به عقب برگشت نموده و پس از عبور از جدول به یک پهلو واژگون گردیده است . تیم امداد و نجات سازمان آتش نشانی سریعاً به محل اعزام شد و مصدوم را از زیر خودرو خارج نموده توسط اورژانس به بیمارستان منتقل گردید . شاگرد کمپرسی که یک نوجوان بود به قصد قرار دادن سنگ در زیر چرخ جهت جلوگیری از حرکت خودرو به عقب به بیرون پریده اما هنگامی که به قسمت انتهایی خودرو نزدیک شده خودرو به جدول برخورد نموده و به یک پهلو چپ می شود و او نیز زیر چرخ قرار می گیرد .

 

   

 

   

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .