آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

 

 

  آتش سوزی منزل پشت جایگاه سوخت بلال        سه شنبه  (92/6/5)

اتصالی برق در جعبه فیوز موجب وقوع آتش سوزی گردید . این حادثه ساعت 8:02 به مرکز 125اطلاع داده شد و گروه عملیاتی از ایستگاه شماره 3 به محل اعزام شدند .

 

 

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .