آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                              صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

 

 

 

 

  آتش سوزی عمدی خودرو - طلائیه        پنجشنبه  (92/6/7)

ساعت 49 دقیقه بامداد خبر وقوع آتش سوزی خودرو در شهرک طلائیه به مرکز 125 اطلاع داده شد . گروه آتش نشان از ایستگاه شماره 4 به محل اعزام شدند . آتش سوزی به صورت عمدی و با پاشیدن مایعات قابل اشتعال بوقوع پیوسته بود .

 

 

صفحه اول ا بازگشت به آرشیو

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .