بازگشت

خبر

 

 

 

 آتش سوزي يك فروند قايق ( عمدي ) 

   ( 1/12/85 )

   

ساعت 15:36:40 خبر وقوع آتش سوزي يك فروند قايق موتوري در كوچه بهارستان 3 بلوار معلم ، اعلام گرديد .

دو دستگاه خودرو اطفائي از ايستگاه شماره يك به محل اعزام گرديده و حريق را اطفاء نمودند .

اين آتش سوزي قايق در كوچه و مقابل منزل مالك آن بوقوع پيوست . و طبق اظهارت وي ، حريق عمدي و توسط افراد ناشناس صورت پذيرفته است .

 

 

بازگشت