بازگشت

خبر

 

 

 

نجات فردي از بالاي درخت   ( 13/12/85 )

   

جوان حدوداً 18 ساله اي بدليل مسائل خانوادگي به حالت قهر به بالاي درخت نخل رفته و از پائين آمدن ، امتناع نمود .

اكيپ امدادي آتش نشاني به همراه يك دستگاه نردبان به محل اعزام گرديد تا با استفاده از آن  به او نزديك شده ، ضمن صحبت با اين جوان ، وي را به پائين راهنمائي نمايند .

اما صحبتهاي مامورين و اطرافيان در تصميم وي هيچ تاثيري نگذاشت .

 در نهايت پدر او از نردبان بالا رفته و پس از صحبت با وي ، او را در آغوش كشيد و به پائين هدايت كرد . ديدن منظره همه حاضرين را تحت تاثير قرار داد . 

 

 

بازگشت