بازگشت

خبر

 

 

 

برخورد 6 دستگاه خودرو در بلوار امام حسين ( ع ) - بعد از تقاطع الهيه ( 10/12/85 )

   

بدليل عدم رعايت سرعت و فاصله مناسب ، 6 دستگاه خودرو با هم برخورد نمودند كه خوشبختانه خسارت جاني در پي نداشت .

اين حادثه عصر روز پنجشنبه در سراشيبي بعد از تقاطع الهيه به سمت شهرك توحيد ، بوقوع پيوست .

تجمع بيش از حد مردم در اطراف محل سانحه و درگيري هاي لفظي بين رانندگان خودروهاي حادثه ديده از مواردي است از مناظر ناخوشايند اين رخداد بود .

نكته :

شهروندان توجه داشته باشند كه خودرو تصادفي به علت ضربات ، نشت سوخت و اتصالي ، هر لحظه آمادگي آتش سوزي و انفجار را دارد . پس با نزديك شدن به محل حادثه :

1- جان خود را به خطر مي اندازيد .

2- مانع كار امداگران و مامورين آتش نشاني خواهيد شد .

 

 

بازگشت