بازگشت

خبر

 

 

سقوط يك دستگاه كمپرسي در سد جگين  (11/12/85 )

   

صبح روز جمعه مورخ 11/12/85 خبر سقوط يك دستگاه كمپرسي در آبهاي سد جگين اعلام گرديد.

طبق گزارش واصله اين خودرو از مسير خاكي كنار درياچه پشت سد به عللي منحرف شده و بداخل آبها سقوط نموده است .

گزارش حاكي از آن است كه راننده خودرو در هنگام سقوط نتوانسته از مهلكه خود را نجات دهد و به همراه كاميون به عمق آب فرو رفته وجان خود را از دست داده است .

با پيش بيني حجم زياد كار ، فوراً يك گروه غواصي چهار نفره به محل واقع در شهرستان جاسك اعزام شدند .

پس از سه روز سعي و تلاش جهت يافتن جسد راننده ، متاسفانه نتيجه اي حاصل نشد . و در نهايت تنها ، لاشه كاميون توسط جرثقيل از آب بيرون كشيده شد .

 

 

 

 

 

بازگشت