صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  آتش سوزی واحد صنفی عرضه آش و حلیم در زیباشهر

      (13/12/86)   

     

 

در کوی زیباشهر یک واحد صنفی آش و حلیم ، دچار آتش سوزی شد . حادثه حدود ساعت 7 صبح گزارش شده و علت آن نشت گاز از ریگلاتور فشار قوی ، عنوان گردیده است . بنابر گفته کارگران ، آنها مشغول کار بوده اند که ناگهان شعله زیاد شده و در نهایت باعث آتش سوزی شده است . خسارت مالی حادثه تقریباً 30 میلیون ریال اعلام شده است .

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول