صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  آتش سوزی منزل

      (3/12/86)   

     

 

منزل مسکونی واقع در کوچه 22 بلوار ثارالله دچار آتش سوزی . این حادثه حدود ساعت 17:45 بوقوع پیوسته و به گفته ساکنین منزل هنگام آغاز حریق ، خواب بوده و از نحوه رخ دادن آن اطلاعی ندارند . طبق گزارش علت آتش سوزی در دست بررسی می باشد . این حریق یک نفر مصدوم و 15 میلیون ریال خسارت مالی بدنبال داشت .

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول