صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  سانحه رانندگی سواری دوو دو کشته و یک زخمی برجای گذاشت

      (4/12/86)   

     

 

حدود ساعت 15 مورخ 4/12/86 در بلوار رسالت شمالی یکدستگاه خودرو دوو سیلو پس از انحراف از مسیر با بتن های کنار خیابان و تیر برق برخورد کرد .

بر اثر این سانحه راننده و سرنشین جلو خودرو در لحظات اولیه برخورد بدلیل شدت جراحات ، جان خود را از دست دادتد و یک نفر نیز مصدوم گردید . بنابر گزارش ، سرعت زیاد و عدم کنترل بموقع خودرو در پیچ مسیر ، باعث وقوع این سانحه تلخ گردیده است .

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول