صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

  آتش سوزی چهار دیواری روبروی انبار بازرگانی

      (15/12/86)   

     

 

آتش زدن ضایعاتی که در یک چهاردیواری متروکه قرار داشت باعث گسترش حریق شد . بنابر گزارش این ضایعات که بیشتر شامل چوب و لاستیک خودرو بود جهت پاکسازی محل ، به آتش کشیده شده بودند . محل وقوع حریق بلوار جمهوری ، روبروی انبار بازگانی و زمان آن ساعت 15:35 بوده است .

آتش نشانان ایستگاه شماره 2 و 4 با کمک گرفتن از یکدستگاه لودر شهرداری ، حریق را مهار نمودند .

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول