صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  حریق در خواربارفروشی

      (20/12/86)   

     

 

اتصالی برق مغازه خواربارفروشی در کوچه مسجد بلال بلوار اسدآبادی ، باعث آتش سوزی شد . ساعت وقوع حریق حدود 4:45 صبح گزارش شده است و بنابر گفته صاحب مغازه که منزلش در مجاورت محل کارش است ، وی در لحظه آتش سوزی خواب بوده و توسط رفتگر شهرداری از موضوع مطلع شده و پس از آن با سازمان آتش نشانی تماس گرفته است . حریق توسط تیم اعزامی از ایستگاه شماره 2 ، اطفاء گردید .

میزان خسارت مالی تقریباً 40 میلیون ریال برآورد شده است .

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول