صفحه اول ا آرشيو

خبر

 

 

  ترکیدن لامپ باعث آتش سوزی منزل شد

      (22/12/86)   

اهالی منزلی واقع در 20 متری شاهد که به علت قطع برق در حیاط خوابیده بودند وقتی ساعت 7 صبح از خواب بیدار شدند با آتش سوزی درون اتاقها مواجه شدند . طبق گزارش روشن بودن لامپهای 100 وات به هنگام وصل مجدد برق با ولتاژ زیاد منجر به ترکیدن لامپ و آغاز کند سوزی گردیده است . حریق توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 4 ، مهار گردید .

خسارت وارده 100 میلیون ریال برآورد شده است .

 

 

 

 

 

آرشيو ا صفحه اول