بازگشت

خبر

 

 

 

 

آتش سوزي پژو 405

( 26/11/85 )    

يكدستگاه پژو 405 در حين حركت در بلوار جمهوري نزديك آزمايشگاه مكانيك خاك ، طعمه حريق شد .

در اين حادثه كه ساعت 22:34:01 به سازمان آتش نشاني اطلاع داده شد طبق اظهار نظر راننده خودرو ، آتش سوزي ابتدا به صورت دود كردن از قسمت موتور شروع شده سپس شعله ور گرديده است .

نيروهاي آتش نشاني بموقع در محل حاضر گرديدند و قبل از سرايت آتش به ساير قسمتهاي خودرو حريق را مهار نمودند .

متاسفانه خودرو ذكر شده فاقد هر گونه خاموش كننده دستي بود .

به همراه داشتن يك كپسول آتش نشاني حداقل  2 كيلويي در خودرو ، مي تواند از زيانهاي جاني و مالي زيادي جلوگيري بعمل آورد . 

 

 

 

بازگشت