بازگشت

خبر

 

 

تصادف در تقاطع الهيه      (4/3/86)

در مجاورت تقاطع الهيه بلوار امام حسين (ع) يكدستگاه پژو 405 پس از برخورد با عقب پيكان روبروي خود باعث گرديد پيكان منحرف شده و با درخت نخل وسط بلوار اصابت كند .

طبق اظهارات شاهدين صحنه تصادف ، راننده خودرو پيكان ، از ناحيه پا دچار مصدوميت شد كه به بيمارستان منتقل گرديد .

شايان ذكر است كه راننده پژو 405 ، محل حادثه را ترك نموده است .

نيروهاي آتش نشاني جهت حفاظت از حريق به محل اعزام شدند .

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت