بازگشت

خبر

 

 

دستگاه اتوكلاو  آتش گرفت      (5/3/86)

دفتر انجمن معلولين ضايعات نخاعي استان هرمزگان واقع در خيابان امير كبير كوي فرهنگيان ، آتش سوزي بوقوع پيوست .

حريق مربوط به يك دستگاه اتوكلاو ( استريل لوازم پزشكي ) بود كه بر اثر قرار دادن باند زخم درون اين دستگاه اتفاق افتاد . آتش توسط آتش نشانان بوسيله خاموش كننده دستي مهار گرديد .

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت