بازگشت

خبر

 

حادثه در بلوار راه آهن       (6/3/86)

حدود ساعت 21:30 ، در بلوار راه آهن بر روي پل نرسيده به شهرك راه آهن ، يكدستگاه خودرو پرايد از سمت شاگرد به حالت نيمه معلق در آمد .

طبق اظهارات راننده خودرو هنگام رسيدن به پل ، خودروئي كه از روبرو مي آمده راه را بر  او تنگ نموده و وي مجبور به هدايت خودرو به سمت كنار بلوار شده بطوري كه دو چرخ سمت شاگرد از روي لبه جدول پل عبور كرده و قبل از سقوط به پائين متوقف گرديده است .

گروه نجات و امداد سازمان آتش نشاني خودرو را بوسيله جرثقيل جابجا نمودند .

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت