بازگشت

خبر

 

 

رنو 5 عمداً آتش زده شد         (12/3/86)

  يكدستگاه خودرو رنو در حياط منزلي واقع در كوچه نامداران 37 بلوار سوم خرداد محله نخل ناخدا توسط فرد يا افرادي ناشناس به آتش كشيده شد .  وقوع اين آتش سوزي ساعت 2:27 بامداد گزارش شده است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت