بازگشت

خبر

 

تصادف جان يك نفر ديگر را گرفت (16/3/86)

 

بر اثر برخورد يك موتور با عقب خودرو سواري پژو ، راننده موتور جان خود را از دست داد .

اين حادثه در چهار راه مطهري اتفاق افتاد . علت سانحه لغزندگي خيابان به دليل بارش باران و همچنين عدم ديد مناسب گزارش شده است .

براساس شواهد موجود ، موتورسوار قبل از برخورد با خودرو به علت لغزندگي خيابان تعادل خود را از دست داده و به زمين خورده و پس از كشيده شدن بر روي سطح خيابان ، راننده موتور به زير پژو رفته و بر اثر ضربه اي كه به سر او وارد گرديده جان خود را از دست داده است .

نكته ديگر در اين حادثه ، عدم استفاده راننده موتور از كلاه ايمني است كه چنانچه اين مورد رعايت مي شد احتمال مرگ بسيار پائين مي آمد .

 

 

بازگشت