بازگشت

خبر

 

تصادف و يك نفر زخمي   (21/3/86)

 

در تقاطع معاونت راهنمايي و رانندگي واقع در بلوار جمهوري سه دستگاه خودرو سواري با هم برخورد نمودند . اين خودروها شامل يكدستگاه پيكان ، يكدستگاه پرايد نسيم و يكدستگاه پرايد 141 بودند . بر اثر اين تصادف سرنشين پرايد از ناحيه قفسه سينه و سر آسيب ديد . و نيز به خودرو پرايد نسيم صدمات جدي وارد گرديد .

عدم رعايت حق تقدم و سرعت ، از دلايل اصلي بروز اين حادثه بشمار مي آيد .

وقوع حادثه ساعت 14:21 به سازمان آتش نشاني اعلام گرديد و نيروهاي نجات جهت جابجائي خودرو تصادفي و همچنين پيشگيري از حريق به محل اعزام شدند .

 

 

بازگشت