بازگشت

خبر

 

 

واژگوني تريلي    (22/3/86)

 

ساعت 11:19 مورخ 22/3/86 خبر واژگوني يكدستگاه كاميون تريلي حامل كانتينر در كيلومتر 40 جاده بندرعباس - سيرجان  به سازمان آتش نشاني ، اعلام گرديد .

حادثه به علت انحراف از مسير جاده اتفاق افتاده ، كه بر اثر آن راننده كاميون ، جان خود را از دست داد . جسد راننده به علت در هم فرو رفتن اتاق كاميون در آن گير كرده بود كه توسط نيروهاي نجات و امداد آتش نشاني بوسيله تجهيزات قيچي و برش از داخل كابين به بيرون آورده شد .

طبق اظهارات پرسنل پاسگاه انتظامي حاضر در محل ، اين حادثه هنگام صبح بوقوع پيوسته است . 

 

 

 

بازگشت