بازگشت

خبر

 

آتش سوزي منزل در شهرك امام رضا (ع)    (23/3/86)

 

منزلي واقع در شهرك امام رضا جنب املاك استقلال آتش گرفت . علت حريق اتصالي برق گزارش شده و بر اثر آن قسمتي از فرش دچار سوختگي و همه فضاي خانه را دود فرا گرفت .

 

 

 

بازگشت