بازگشت

خبر

 

آتش سوزي پژو 405    (23/3/86)

 

ساعت 10:18 خبر يك مورد آتش سوزي مربوط به خودرو در بلوار امام خميني (ره) روبروي صدا و سيما ، به سازمان اعلام گرديد . نيروهاي آتش نشان ايستگاه شماره يك به محل اعزام شده و آتش را مهار نمودند . حريق از قسمت موتور خودرو آغاز گرديده و علت اصلي وقوع آن نامعلوم گزارش شده است .

اطفاء بموقع ،  مانع از سرايت آتش به اتاق و ساير قسمتهاي خودرو گرديد .

 

 

بازگشت