بازگشت

خبر

 

 

اغذيه فروشي واقع  آتش گرفت    (24/3/86)

 

بر اثر سهل انگاري به هنگام پخت ساندويچ و احتمالاً پاشيدن روغن سيني مخصوص طبخ بر روي شعله ، اين آتش سوزي بوقوع پيوست . محل حادثه چهار راه شهيد مطهري و زمان آن 18:30 گزارش شده است .

شعله هاي حاصل از اين آتش سوزي باعث سوختن برخي از وسايل و همچنين دودزدگي ساختمان ، گرديد .

 

بازگشت