بازگشت

خبر

 

 

تصادف وانت سايپا با شتر و تريلي    (24/3/86)

 

در مسير جاده روستاي گچين بعد از كشتي سازي تصادف يكدستگاه وانت سايپا با يك دستگاه تريلي دو نفر كشته برجاي گذاشت .

گزارش از اين قرار است كه وانت سايپا در مسير خروج از شهر در حال حركت بوده كه ناگهان راننده ، شتري را مقابل خود مي بيند به علت سرعت و عدم كنترل بموقع ، با شتر برخورد نموده و از مسير منحرف ميگردد در نتيجه با كاميون مقابل خود كه حامل لوله بوده و به سمت بندرعباس در حال حركت برخورد مي كند و در اثر ضربه هاي ناشي از اين تصادف زنجير نگهدارنده لوله پاره شده و لوله بر روي سقف وانت فرود مي آيد .

دونفر سرنشين خودرو وانت در همان لحظات اوليه جان خود را از دست دادند و بر اثر حريق پس از تصادف جسد آنان در آتش سوخت .

دو نفر كشته ، متلاشي شدن كامل وانت سايپا ، خسارت ديدن كاميون و كشته شدن يك نفر شتر از خسارات اين سانحه مي باشد .

 

بازگشت