بازگشت

خبر

 

افتادن شخصي در چاه   (26/3/86)

 

توسط اهالي روستاي شميل خبر سقوط فردي در چاه در روز گذشته به سازمان آتش نشاني اعلام گرديد . پس از هماهنگي هاي لازم تيم عملياتي نجات و امداد به محل اعزام شدند .

طبق اظهارات حاضرين در محل اين حادثه به هنگام بتون ريزي ديواره چاه و زماني كه كارگران در حال نصب قالب بودند ، به علت سست بودن ديواره ، فرد مذكور به نام عبدالقدوس عرب بداخل چاه سقوط كرده و در اثر ضربات وارده جان خود را از دست داده است .

جسد آقاي عرب پس از بيرون كشيدن از چاه ، تحويل نيروهاي پاسگاه انتظامي گرديد .

 

 

بازگشت