بازگشت

خبر

 

 

  نشت گاز باعث آتش سوزي شد (28/3/86)

 حدود ساعت 10:58 صبح مورخ 28/3/86 در آشپرخانه منزلي واقع در كوچه عمار 10 كوي امير آباد ، آتش سوزي بوقوع پيوست .

علت آتش سوزي نشت گاز از سوپاپ كپسول (ايران گاز‌) عنوان شده و طبق گزارش به دليل خرابي سوپاپ از ميخ جهت خروج گاز استفاده مي شده است .

خوشبختانه اين حادثه خسارت جاني در پي نداشت . اما هميشه بخت يار نخواهد بود .

تذكر :

به هيچ عنوان از تجهيزات پخت و پز معيوب ، غير استاندارد و يا فرسوده استفاده نشود .

 

 

بازگشت