آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                       صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

 

 

تصادف و اقسام آن

 

در قوانین و فرهنگ ترافیک تصادف برابر است با برخورد حداقل یک وسیله نقلیه با وسایل نقلیه دیگر .بعبارتی دیگر در فرهنگ نوین ترافیک همه اجزاء دخیل در امر ترافیک میتوانند عاملی یا عامل تصادف باشد .

در قوانین موجود وبرای راحتی درک مفاهیم مرتبط ، تصادف را اینگونه معرفی میکنند :هر گاه حداقل یک وسیله نقلیه موتوری با یک وسیله نقلیه دیگر برخورد کند تصادف رخ داده است اما این تصادف بنا بر شدت وضعف به سه گروه اصلی تقسیم میشود :

الف) تصادفات خسارتی : که در آن فقط به وسایل نقلیه خسارت مالی وارد میشود.

ب) تصادفات جرحی : تصادفی است که علاوه بر خسارت مالی حداقل یکی از رانندگان ویا سرنشینان ویا عابرین پیاده ویا احشام مجروح میشوند .

ج) تصادفات قتلی : متاسفانه این گونه تصادفات در ایران مرتب در حال رخ دادن است وطبق آخرین بررسیها در هر ۲۰ دقیقه یک نفر جان خودش را در اثر تصادف از دست میدهد وبا یک حساب سرانگشتی میتوان به این نتیجه رسید که طی ۲۴ساعت بطور متوسط ۷۰نفر کشته میشوند تکرار میکنم هر روز ۷۰ نفر ودر سال رقمی نزدیک به ۳۰۰۰۰سی هزار نفربهرحال در تصادفی که حداقل یکی از رانندگان ویا سرنشینان ویا عابرین ویا راکبین موتور و دوچرخه در اثر شدت تصادف جان خودشان را از دست میدهند را تصادف قتلی گویند .

  

علم کارشناسی تصادفات

·این علم عبارت است از گرد آوری وثبت وتجزیه وتحلیل وتفسیر واستنتاج از اطلاعات مربو ط به تصادف وتنظیم گزارش وترسیم کروکی. کارشناسی تصادف شامل مباحث گسترده ای است که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره خواهم کرد .

۱- نحوه کسب خبر وحضور در صحنه وحفظ آثار  ۲- گرد آوری اطلاعات   ۳- ترسیم کروکی     ۴- آثار صحنه تصادف   ۵- اطلاعاتی که از راننده ویا عابر ویا شاهدین ومطلعین    ۶- عسکبرداری از صحنه تصادف    ۷- اندازه گیری     ۸- مباحث دینامیکی ومحاسبه سرعت در صورت لزوم واظهار نظر در گزارش تنظیمی

· واما در علم کارشناسی تصادفات تصادف را اینگونه تعریف میکنیم که تصادف عبارت است از وقوع سانحه منجر به جرح و فوت ویا خسارت ویا ترکیبی از آنها که در نتیجه برخورد یک ویا چند وسیله نقلیه با یکدیگر ویا با انسان ویا حیوان ویا شئی بوجود اید .همچنین خروج وسیله نقلیه از راه و واژگونی آن را نیز باید به موارد مذکور اضافه نمود .

·  همیشه انواع واقسام تصادفات در حال رخ دادن هستند بنایر این سعی کنید تصادفات شاد وشیرین داشته باشید واز تصادفات بد جلوگیری کنید

·  هر تصادفی از خودش آثاری بجا میگذارد .با استفاده از همان آثار میتوانیم به علل ویا علت تصادف پی ببریم والبته هستند تصادفاتی که حتی با وجود اینکه آثار قابل مشهودی دارند ولی علت واقعی آنها مشخص نمی شود .

·  در تصادفات خودرویی معمولا امکان مشخص شدن مقصر امری عادیست چرا که قوانین حاکم بر رانندگی در این زمینه کامل است وبراحتی میتوانیم علت تصادف را مشخص کنیم .

·  تصادف دیگری را مثال میزنم .فرض کنید که کودکی که تازه راه رفتن را آموخته وقصد دارد بر روی دوپا بایستد بعلت آنکه هنوز توانایی های او کامل نشده است بنابراین هر لحظه امکان سقوط کودک بر روی زمین میرود .بنابراین والدین ویا سرپرست کودک وظیفه دارد از او مراقبت کند .

·  در تصادفات خودوریی شاید وسیله وشاید انسان در بروز حادثه نقش داشته باشند ولی در تصادف کودک با زمین چه کسی مقصر است .جواب این سوال برعهده شما .کمی فکر کنید وسعی کنید که از تصادفات بد دیگران عبرت بیاموزیم تا خودمان دچار تصادف از نوع بد نشویم   

 

علل سوانح رانندگی

هر حادثه ای از علت های مختلفی بروز میکند که مهمترین آنها به شرح ذیل است :

۱- علل فنی : شرایط و اوضاع و احوال اعمال غیر عادی نامناسب وغیر قانونی هستند که در نهایت حادثه را بوجود میاورند .اگر خواسته باشیم با تناسب زمانی این علل با وقوع حادثه آنها را تقسیم بندی نماییم به سه قسمت تبدیل خواهیم کرد .

علل اولیه : علل اولیه عوامل بینادی وریشه ای سوانح میباشد وزمینه ایجاد تصادف را مهیا میکند .وبه تعبیر دیگر علل بنیادی سوانح رانندگی را علل اولیه گویند .این علل مربوط به ارگانها وسازمانها راهنمایی ورانندگی ودیگر مراجه ذی الصلاح و....مربوط میشود.

علل واسط : عللی هستند غیر عادی وغیر قانونی حاکم بر صحنه تصادف که مربوط به انسان و وسیله نقلیه وراه میباشند .

علل مستقیم : علل مستقیم ناشی از علل واسط است وعلل واسط خود ناشی از عوامل اولیه میباشند .علل مستقیم رفتار واعمال غیر عادی ویا غیر قانونی راننده که مستقیما حادثه را بوجود می آورد همانند : تخلف از مقرارات راهنمایی ورانندگی       تاخیر در رویت         تجاوز از سرعت مطمئنه      فرار از تصادف بطرز غلط

·فراموش نکنید که هرگز با اعصابی خرد و ناراحت رانندگی نکنید . چرا که اگر روحی ناارام داشته باشید نمی توانید در رانندگی کردن از خودتان رفتارهای منطقی بروز دهید بلکه عاملی میشوید برای بروز تصادف ویا هر سانحه ای که تصورش را بکنید .پس دوستان خوبم قبل از قرار گرفتن پشت فرمان حتما باید روحی آرام داشته باشید ، ضربان قلب شما منظم باشد و هیجان نداشته باشید .

 

سرعت مطمئنه

·در تصادفات خودرویی علتهای دیگری نیز نقش دارند مثلا عدم رعایت حق تقدم ویا سرعت غیر مجاز ویا حرکت کردن با سرعت غیر مطمئنه و چند دلیل اصلی دیگر . شاید برای اولین بار باشد که شما با کلمه  سرعت مطمئنه برخورد میکنید وشاید هم آشنا باشید .بهر حال برایتان شرح میدهم .

·تصور کنید که راننده ای اگر با سرعت ۱۰۰ کیلو متر در ساعت در حرکت باشد اگر خطری را احساس کرد امکان اینکه بتواند وسیله نقلیه خویش را کنترل کند بستگی به همین سرعت مطمئنه فرد دارد .این سرعت در افراد مختلف متغیر است .معمولا افراد جوان به دلیل هیجانات مختلف از سرعت بیشتری در حرکت کردن استفاده میکنند ولی به دلیل نداشتن مهارت در رانندگی وتجاوز کردن از سرعتی که میتواند با اطمینان خودرواش را کنترل کند باعث بروز تصادفات مختلفی میشوند .

·بنابراین سرعت مطمئنه به سرعتی گفته میشود که فرد میتواند با اطمینان صد درصد وسیله اش را کنترل کند .متاسفانه در ایران بسیاری از تصادفات به دلیل همین تجاوز از سرعت مطمئنه است که بسیاری از رانندگان ما به آن توجه ندارند .

امیدوارم که همه ما به این فرهنگ برسیم که چند لحظه دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است .

·چندی پیش یکی از دوستان قصد داشت که حرکتی را برای بهتر طی کردن ایام زندگیش انجام دهد وقتی با من در این زمینه گفتگو کرد به این نتیجه رسید که باید قبل از هر حرکتی خوب فکر کند .چرا چون هر برای هر حرکتی باید انرژی مصرف شود پس باید فرد بداند که چگونه وچه وقت میبایست از انرژی های خودش بهره مند شود . در مصرف کردن انرژی وحرکت کردنهای بی دلیل نه تنها سودی ندارد بلکه احتمال اینکه با انجام آن حرکت به کلی مسیر زندگیش عوض شود زیاد است پس بازهم به شما دوستان خوبم گوشزرد میکنم که قبل از هر حرکتی خوب همه جوانب را در نظر بگیرند و نا خواسته باعث حرکتی نشوند که نه تنها خودشان بلکه شاید دیگران نیز از آن متضرر گردند

 

گرما

·چقدر زود بهار تمام شد .تا چشم زدیم سه ماه از سال ۸۶ نیز گذشت .سعی کنید در چنین ایامی و بخصوص در ساعاتی که گرمای هوا شدت بیشتری دارد قبل از اینکه به دلیل کاهش آب بدن دچار انواع نارسایی ها بشویم با مصرف کردن انواع نوشیدنیهای خنک از بروز چنین مکانیسمی جلوگیری کنیم.چرا که اثراتی که گرما شدن محیط بر روی افراد میگذارد چنان با میزان بروز انواع تصادفات بد میشود که میتوانیم نمودار مثبتی را مابین شدت گرمایی محیط اطراف و اثرات بد و منفی آن بر روی افراد که باعث بروز انواع حوادث میشود را ترسیم کنیم .هرچه محیط گرمتر باشد و چنانچه فرد سعی نکند که وضعیت گرمایی بدنش را کنترل کند به دلیل کاهش آب بدن با کم حوصلگی و کم طاقت شدن که همراه با تشنگی و آفتاب زدگی باعث میشود که فرد زودتر از معمول در خودش احساس خستگی کند و اگر به این امر توجه نشود به دلایل ذکر شده محیط برای بروز انواع تصادفات بد مهیا است  . ومیتوانیم نتیجه بگیریم که اگر دمای بدن فرد دمای نرمال باشد بنابراین فرد در شرایط مناسبتری برخودار است و در نتیجه بر روی حرکاتش و رفتارهایش کنترل بیشتری دارد. در چنین وضعیتی نمودار بروز تصادفات با کاهش چشم گیری روبرو میشود چرا که یکی از عوامل بروز تصادف حذف شده است .بله درست حدس زده اید .گرمای محیط هرچه بیشتر باشد احتمال بروز انواع حوداثی که عاملش یک عامل انسانی است نیز بیشتر میشود.

خستگی

·دوستان خوبم در محیط خارج از منزل به دلیل اینکه ما ضمن انکه دارای شخصیت فردی خودمان هستیم ولی وارد محیطی میشویم که بیشتر به محیط اجتماعی مان مشهور است و به این دلیل که رفتارهای روزمره ما باعث رخ دادن بسیاری از رفتارهای مختلف در دیگران و ما نیز از محیط اطرافمان متاثر هستیم بنا بر این باید سعی کنیم و به یکدیگر مرتب اشاره کنیم که به دلیل گرم شدن محیط اطرافمان اگر دچار خستگی های مختلف میشویم سعی کنیم حتما بعد از رفع خستگی هایمان به اموراتمان رسیدگی کنیم چرا ؟ چون خستگی نیز یکی از عواملی است که باعث بروز انواع حوداث بد میشود. معمولا تا حال نشیده اید که مثلا فردی در حالتی که روی مبل نشسته و رد گفتگو کردن با اطرافیانش میباشد و شاد و خندان به نظر میرسد ناگهان به حالتی خشمگینانه تبدیل شود.چرا؟چون محیط محیطی است که ظنز آمیز است و دیگر افراد نیز مطالبی عنوان میکنند که بیشتر حالت مزاح دارد .هرچند که فراموش نکنیم شوخی کردن های بیجا نیز باعث بسیاری از حوادث میشود چرا؟چون ظرفیت انسانها با یکدیگر برابر نمیباشد و هر فردی بنا بر شخصیت های فردی و اجتماعی و خانوداگی و تربیتیش متفاوت است . امروز شما مرتب با کلمه چرا؟ و سوال کردن روبرو بوده اید .اشاره کنم که اگر افراد یک جامعه سعی بر این داشته باشند که حرکتی انجام ندهند که فرد دیگری از او سوال کند چرا ؟؟ منظورم اینست که سعی کنیم در برابر سوال دیگران قرار نگیریم و رفتاری نکنیم که طرف مقابل از ما بازخواست کند.اگر این رفتار در جامعه و خانواده و در افراد گسترش پیدا کند مطمئن باشید که در چنین حالتی باز هم نمودار میزان بروز حوادث و تصادفات نیز بطور قابل قبولی با کاهش روبرو میشود .

·در رانندگی کردن همیشه اینگونه فکر کنید که همه راننده ها وعابرین و ....کور هستند ونمیتوانند جایی را تشخیص دهند و فقط این شما هستید که می بینید پس باید خیلی دقت کنید تا بتوانید مابین چنین رانندگانی که همگی همانند افراد نابینا هستند رانندگی کنید ...البته این یک ضرب المثل پلیسی است  هر تصادفی از خودش اثاری بجا میگذارد که با استفاده از همان آثار میتوانیم  لحظه های قبل از وقوع تصادف را تسجم کنیم ونهایتا دلیل وقوع را معلوم ومشخص سازیم . چون در هر تصادفی رفتارهای روحی وروانی رکن اول محسوب میشود پس میتوان اینگونه توضیح داد که اگر فردی در حالت نرمال نباشد احتمال وقوع هر گونه تصادف چه از نوع خوب وچه از نوع بد خیلی کمتر از زمانی است که فرد مثلا خیلی شاد است ویا خیلی غمگین .

در دوحالت شادی و غمگینی میزان استرس فرد مختلف است وهمین عاملی است برای فراهم شدن زمینه وقوع تصادف .

منبع : وب سایت تکنولوژی اطلاع رسانی صنعت حمل ونقل و ترافیک شهری و برون شهری

http://www.trafic.ir/index1.htm

   

صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .