بازگشت

ستاد فرماندهي

 

ستاد فرماندهي :

در فعاليتها خصوصاً آن دسته كه با جان و مال مردم سر و كار دارد ( موارد ایمنی و امنیتی ) سرعت عمل نقش اساسي و تعيين كننده اي دارد .

از طرفي در آتش نشاني بايستي واحدي وجود داشته باشد كه خبر حوادث را از اطلاع دهندگان دريافت و پس از تعيين حوزه استحفاظي به اطلاع ايستگاه مربوطه جهت حضور در محل حادثه برساند ، ستاد فرماندهي اين وظيفه را به عهده دارد .

 

 

اين واحد با در اختيار داشتن خطوط 125 ضمن اطلاع پيدا كردن از محل و نوع حادثه در تمامي لحظات عمليات به صورت نيروي هماهنگ كننده توسط بي سيم نيرو هاي عملياتي حاضر در محل حادثه را پشتيباني مي كند . هماهنگي با نيروي انتظامي ـ اورژانس ـ هلال احمر ـ اداره برق و موارد مورد نياز ديگر كه در طول اطفاء حريق و امداد و نجات الزامي است توسط ستاد فرماندهي صورت مي پذيرد .