آرشیو خبر ا مطالب آموزشی ا حوزه عملیات ا حوزه پیشگیری ا مدیر عامل ا تماس با ما ا پست الکترونیک                                                                       صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

معاونت عملیات :

 

نام و نام خانوادگي : عبدالمهدی حسین پور

درجه : سرآتش یار

سمت : معاون عمليات

تلفن  : 33330751-076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبارزه با آتش و عمليات امداد و نجات از حرفه هايي است كه با بيشترين خطرات روبرو مي باشد . در عمليات آتش نشاني ريسك هاي جدي براي شركت كنندگان در آن وجود دارد . اين خطرات شامل دود ـ آتش ـ بخارات و سموم ناشي از احتراق ـ برق گرفتگي ـ خراب شدن دستگاهها و تجهيزات ـ آوار ساختمان ـ انفجار ـ تصادف خودروها ـ اضطرابها و موارد پیش بینی نشده ، مي باشد . آتش نشانان و امدادگران بایستی از لحاظ جسمی ، هوشمندی و آموزش در سطح بالایی باشند . آنان بايد كاملاً به وسايل حفاظت فردي و تجهيزات لازم مجهز باشند و طوري سازماندهي شوند كه عمليات را به نحوي ايمن و هماهنگ انجام دهند .

حوزه عمليات بدنه اصلي آتش نشاني را تشكيل مي دهد كه وظيفه فرماندهي بر مهار و اطفاء حريق و همچنين امداد و نجات را به عهده دارد . كه خود شامل بخش هاي ذيل مي باشد :

ستاد فرماندهي

ايستگاههاي آتش نشاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح وظایف آتش نشانان

انضباط در آتش نشانی

درجه آتش نشانان

سوگندنامه

                              معاونین عملیات پیشین سازمان :

 علی جنگی

                               حسن امینی زاده                         

      مسعود رئیسی

 

   

صفحه اول ا لیست مطالب آموزشی

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است .