بازگشت

خبر

 

برخورد تانکر نفتکش و تریلی حمل ذغال سنگ         ( 29/12/85 )

   

    برخورد یک دستگاه تانکر نفتکش با انتهای تریلی حامل ذغال سنگ در جاده اسکله شهید رجائی یک نفر زخمی برجای گذاشت .

این حادثه حدود ساعت 4 صبح بوقوع پیوست . راننده تانکر نفتکش که مصدوم گردیده بود به بیمارستان منتقل شد .

 

 

بازگشت