بازگشت

خبر

 

انفجار پیک نیک          ( 29/12/85 )

   

    انفجار سیلندر گاز در یک آپارتمان اجاره ای شش مصدوم برجای گذاشت .

عامل اصلی این حادثه که در آپارتمانی واقع در بلوار سید مصطفی خمینی جنب مسجد امام حسین (ع) بوقوع پیوست ، نشتی گاز از سیلندر پیک نیک بوده است .

حادثه دیدگان که مسافران نوروزی بودند از اصفهان جهت بازدید از جاذبه های گردشگری استان به بندرعباس عزیمت نموده و در یک واحد اجاره ای اقامت گزیده بودند .

سیلندر مذکور را در محل غیر استاندارد پر نموده و جهت پخت ماهی در محیط آشپزخانه استفاده شده بود .

فشار بیش از حد گاز درون سیلندر و نشتی از شیر آن و بیرون زدن ناگهانی شیر ، باعث انتشار گاز درون اتاق و جرقه حاصل از لوازم برقی موجب وقوع انفجار شده است .

شش مصدوم حادثه عبارتند از :

یک نفر مرد با سوختگی        65%

دو نفر مرد با سوختگی         15%

دو نفر زن با سوختگی         50 %   و    60 %

مصدوم اول به آلمان و دیگر مصدومین به بیمارستان مهر تهران منتقل گردیدند .

نکته :

پر کردن سیلندر پیک نیک در مکانهای غیر قانونی و با شرایط غیر استاندارد و استفاده از این نوع سیلندر در محیط بسته آپارتمان از علل اصلی وقوع این حادثه دلخراش بشمار می آید .

خطر > خطر > خطر :

به هیچ عنوان از سیلندر پیک نیک در محیط بسته استفاده نکنید .

 

بازگشت