بازگشت

خبر

 

آتش سوزي كولر در فروشگاه كالاي پزشكي  

  ( 9/12/85 )

   

بر اثر اتصالي برق در يك فروشگاه كالاي پزشكي آتش سوزي بوقوع پيوست . اين حادثه كه وقوع آن در ساعت 24:35:49 گزارش گرديده ، خوشبختانه آتش ، قبل از سرايت به اجناس ، مهار گرديد .

توصيه :

1- از روشن گذاردن وسايل برقي در زمان عدم حضور خود در محل حتي الامكان خودداري نمائيد .

2- چنانچه ناچار به روشن گذاردن وسيله اي مي باشيد . حتماً از فيوز مناسب و استاندارد جهت قطع برق در مواقع اتصالي استفاده شود .

3- فروشگاههاي بزرگ حتماً به سيستم اعلام حريق مجهز شوند ، تا در صورت بروز آتش سوزي سريعاً به صورت خودكار با سازمان آتش نشاني و مديريت فروشگاه تماس تلفني برقرار نمايد .

 

 

بازگشت